Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Projektinė veikla

 

 

Kulturos-ministerija.jpg - 21.39 kB        Kulturos-taryba.jpg - 19.35 kB    Edukacinis projektas „Pirmosios Lietuvos Respublikos meninio gyvenimo apraiškų formavimasis“, skirtas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 100-mečiui. Projektas truks 2017/18 mokslo metus. Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos Kultūros tarybos. Projektą vykdo Kultūros fakultetas.

Projekto partneriai: Nacionalinė dailės galerija, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos nacionalinis dramos teatras.

Projekto metu vyks paskaitos, kurias skaitys Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Vilniaus universiteto moksliniai darbuotojai, ekskursijos į Lietuvos muzikos, teatro ir kino muziejų bei Lietuvos literatūros ir meno archyvą. Numatyta išvyka į Kauno valstybinį muzikinį teatrą. Projekto dalyviai aplankys spektaklį Lietuvos nacionaliniame dramos teatre bei koncertą Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.

 LŽS.gif - 3.73 kB Projektas su Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionaline žurnalistų kūrėjų asociacija „Medijų ir informacinio raštingumo programa MČTAU“, kurio tikslas yra didinti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimą naudotis skirtingomis žiniasklaidos priemonėmis, geriau suprasti ir kritiškai vertinti žiniasklaidos turinį, ugdyti gebėjimus užmegzti ryšius įvairių medijų kontekste. Projektas bus vykdomas rugsėjo-gruodžio mėn., iš viso bus apmokyta per 500 MČTAU klausytojų.

2017-07-12.png - 3.24 kB Kūno kultūros ir sporto iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto finansuojamas projektas „Sportas ir sveikata – kelias į aktyvią senatvę ir dvasinę pusiausvyrą“. Projektą vykdo Turizmo fakultetas.

Projekto tikslai:

- didinti senjorų sporto renginių skaičių Vilniaus miesto savivaldybėje;

- skatinti Vilniaus senjorų sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą;

- skleisti tarp Vilniaus senjorų pozityvią nuostatą, kad judėjimas yra sveikata bet kokiame amžiuje;

- stiprinti Lietuvos senjorų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

Projekto sklaida:

Už skirtas lėšas organizuota mini universiada tarptautinėje sveikatingumo stovykloje Palangoje.

2017-07-12.png - 3.24 kB Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros ir bendruomenių rėmimo programų finansuojamas projektas „Vilniaus miesto senjorai Lietuvos šimtmečiui“. Projektą vykdo Meninės saviraiškos ir Literatūros fakultetai.

Projekto tikslai:

- etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvos remti vyresnio amžiaus žmonių socialinę integraciją į visuomenę;

- skatinti įvairių meno mėgėjų kūrybinių lygių ir amžiaus grupių bendradarbiavimą rengiantis Valstybės atkūrimo 100-mečiui;

- organizuoti Vilniuje šokių festivalį, skirtą Tarptautinei senjorų dienai paminėti ir Valstybės jubiliejui „100 šokių pynė Tau Lietuva“;

- stiprinti universiteto klausytojų motyvuotą savanorišką veiklą, savitarpio pagalbą.

2017-07-12.png - 3.24 kB Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento finansuojamas projektas „Nutukimo prevencija ir gyvenimo kokybė“. Projektą vykdo Sveikatos fakultetas.

Projekto tikslai:

- užtikrinti aktyvaus fizinio judėjimo priemonių įgyvendinimą praktikoje;

- skatinti individualią iniciatyvą lėtinių neinfekcinių ligų ir nutukimo prevencijai;

- vykdyti švietėjišką veiklą nutukimo prevencijos srityje, skatinant aktyvų fizinį judėjimą ir sveiką mitybą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2017 metais projektas „Aktyvus ir sėkmingas senėjimas kintančioje visuomenėje”.

Projekto tikslai:

- vyresnio amžiaus žmonių vienijimosi į nevyriausybines organizacijas, įsitraukimo į aktyvų visuomeninį gyvenimą per kultūrinius renginius, telkimosi bendrauti, savitarpio pagalbos ir kartų ryšio stiprinimo skatinimas. Respublikinių sporto, kultūros ir sveikos gyvensenos stovyklų organizavimas;

- teigiamo visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo požiūrio, kad vyresnio amžiaus žmonių indėlis į visuomenės gyvenimą yra itin svarbus, formavimas;

- konsultacijų teikimas teisiniais, socialiniais, psichologiniais ir kitais vyresnio amžiaus žmones dominančiais klausimais;

- į krizę patekusiems, vienišiems bei slaugomiems ligotiems vyresnio amžiaus žmonėms reikiamų paslaugų organizavimas;

- vyresnio amžiaus žmonių aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas ir propagavimas, aktyviai dalyvaujant fizinėje veikloje ir sveikatinimo programose.

„Aktyvus ir sėkmingas senėjimas kintančioje visuomenėje”. Projekto lėšos panaudotos trečiajam tarptautiniam Trečiojo amžiaus universitetų chorų ir ansamblių festivaliui „Jei daina širdy – esame jauni!“, Vytauto Didžiojo universitete vykusiai konferencijai „Kaunas besikeičiančių vertybių kontekste“, kurią MČTAU surengė kartu su Kauno TAU ir Lietuvos universitetų moterų asociacija, antrąjai Kaune vykusiai respublikinei mokslinei-praktinei konferencijai „Aktyvus ir sėkmingas senėjimas kintančioje visuomenėje: TAU universitetų patirtis kuriant mokymosi aplinkas“ ir Nacionalinės TAU asociacijos iniciatyva surengtai antrajai Lietuvos trečiojo amžiaus universitetų universiadai Visagine.

Projekto sklaida:

Tarptautinis senjorų chorų ir ansamblių festivalis.

Jei daina širdy – esame jauni!

Mokslinė praktinė konferencija „Trečiojo amžiaus universiteto misija XXI a. visuomenėje“.

MČTAU Turizmo fakulteto konferencija ir prieškalėdiniai pasižvalgymai po Kauną

Visagine įvyko antroji TAU universiada

 

seniors-on-line.jpg - 32.73 kB  Nordplus_projektas.png - 39.82 kB2016 m. spalio 4 d. SIH (Soros International House) pradėjo koordinuojamo tarptautinio projekto „Seniors On-line“ informacinių technologijų ir anglų kalbos mokymus. Senjorai iš Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos ir Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto buvo testuojami ir pagal žinių lygį suskirstyti į dvi besimokančiųjų grupes. Mokymai tęsėsi iki balandžio mėnesio, o aktyviausieji 2017 m. vasario 9-10 dienomis buvo pakviesti į Taliną susitikti su kitų šalių senjorais.

Partnerių susitikimo programoje vyko seminarai, projekto dalyvių iš Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos sukurtų videofilmų pristatymai, diskusijos, viešnagė Talino senjorų universitete, pažintis su miestu ir kt.
 
Turininguose ir intensyviuose anglų kalbos bei informacinių technologijų mokymuose dalyvavo 15 MČTAU klausytojų.
 
Projekto sklaida:
 


Tarptautinis bendradarbiavimo projektas, remiamas Nordplus Adult 2016 m. programos „Žadiname blėstančią atmintį“ („Old Memory Shake“, OLMES), NPAD-2016/10236)

Projekto trukmė: 2016 rugsėjo mėn. – 2017 gruodžio mėn.

Projektą vykdo:

  • NGO 65.B Estija. Projekto koordinatorius;
  • MČTAU Lietuva. Projekto partneris;
  • Laure University of Applied Sciences Suomija. Projekto partneris.

Projekto tikslai:

  • pasidalinti Estijoje sukaupta gerąja neformaliojo suaugusiųjų švietimo patirtimi, rengiant vyresniojo amžiaus žmonių atminties lavinimo mokytojus-trenerius;
  • supažindinti su vyresniojo amžiaus žmonių atminties lavinimo sistemos idėja ir pasiekimais.

Laukiami rezultatai:

  • Lietuvoje ir Suomijoje parengti po 20 vyresniojo amžiaus žmonių atminties lavinimo mokytojų-trenerių, kurie, išlaikę egzaminą, gaus sertifikatą ir įgis teisę patys tapti atminties lavinimo mokytojais. Jie galės burti neformalaus mokymo grupes ir taikyti įgytas žinias praktikoje, konkrečiai pasirinktoje socialinėje grupėje;
  • atsižvelgiant į šalies kalbinius, kultūrinius, socialinius ypatumus, parengti adaptuotą mokomąją medžiagą atminties lavinimui (Lietuva,Suomija);
  • parengti vyresniems žmonėms skirtą atminties lavinimo užduočių ir įgūdžių platformą (Suomija).

 Projekto sklaida:

Startavo tarptautinis projektas „Žadinkime blėstančią atmintį“

Vilniuje vyko tarptautiniai senjorų atminties lavinimo kursai

 

Projektas „Vasario 16-osios Akto signatarų keliais“. 2016 m. birželio-lapkričio mėn. MČTAU Istorijos fakultetas vykdė  Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamą neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektą.

Projekto sklaida:
 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojama Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakulteto neformaliojo suaugusiųjų (Senjorų) 50 val. švietimo programa „Čia mūsų žemė Lietuva: mus vienija kalba, daina ir papročiai“. Programa skirta skatinti senjorų visavertį fizinį, socialinį, emocinį ir dvasinį gyvenimą, sudarant jiems galimybes prasmingai, įdomiai leisti laiką, tobulinti žinias ir įgūdžius, stiprinti socialinius ryšius bei vykdyti savanorišką veiklą. Projekto metu numatyta supažindinti senjorus su Vilniaus ir visos Lietuvos praeities bei dabarties kultūriniu gyvenimu, papročiais, etnografija, istorija, kalba, muzika. Programa sukurta remiantis MČTAU Kultūros fakulteto vadovės ilgamete darbo su senjorais patirtimi ir atsižvelgiant į klausytojų edukacinius poreikius.

Projekto sklaida:

Senjorai baigė etnokultūrines studijas


Asociacija „Langas į ateitį“ ir MČTAU klausytojai bendradarbiavo  tarptautiniame projekte „Trans e-Scouts“. Projekto tikslas –  paskatinti jaunimo ir vyresniųjų žmonių bendruomeniškumą užmegzti skirtingų kartų dialogą bei tarpusavio supratimą – kurti mokymosi ratą, kuriame jaunuoliai mokytų vyresniuosius naudotis informacinėmis technologijomis, o senjorai pasidalintų savo gyvenimiška patirtimi. Užsiėmimai vyko Pilaitės, Antakalnio ir  Žirmūnų bibliotekose Visi e.skautai projekto pabaigoje gavo sertifikatus, patvirtinančius dalyvavimą projekte ir savanorystę.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo respublikinis tęstinis projektas "Kelias į visavertį ir kokybišką gyvenimą“. Projekte dalyvauja 21 respublikos trečiojo amžiaus universitetas. Projektinėje veikloje klausytojams bus siekiama suteikti žinių apie sveikatingumą, dorovę, tarpusavio santykius bei globos ir pagalbos būtinumą silpnesniems. Didelis dėmesys bus skiriamas senjorų saviraiškai, puoselėjant  pagyvenusių žmonių bendravimą ir savitarpio pagalbą.

Vilniaus miesto savivaldybės  finansuojamas projektas „Per šokio ir muzikos terapiją – sveikatos link“.
Apie 60 Sveikatos fakulteto klausytojų dalyvavo šokio ir muzikos terapijos užsiėmimuose. Senjorės darė nesudėtingus, vyresnio amžiaus žmonėms pritaikytus tempimo, kvėpavimo pratimus, paįvairindamos juos klasikinių ir liaudies šokių žingsneliais. Sukurti judesio terapijos pratimai stiprina organizmą, gerina bendrą savijautą ir kasdienio gyvenimo kokybę.


Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas projektas „Jei daina širdy – esame jauni“.
Antrąjį tarptautinį senjorų chorų ir ansamblių festivalį „Jei daina širdy – esame jauni“ organizavo MČTAU Muzikos fakultetas. Festivalyje dalyvavo 12 kolektyvų iš įvairių Lietuvos miestų. Dauguma kolektyvų susibūrę prie Trečiojo amžiaus universitetų. Į festivalį atvyko svečių iš Latvijos – Limbaži kultūros namų mišrus senjorų choras „Atvasara“. Senjorai galėjo pabūti kartu, pabendrauti, pamuzikuoti, pasidžiaugti daina, kuri  suteikia jėgų ir gyvenimo pilnatvės.

Projekto sklaida:
 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programos respublikinis tęstinis projektas “Kelias į visavertį ir kokybišką gyvenimą“.
Projekte dalyvavo 20 respublikos trečiojo amžiaus universitetų. Projektas suteikė galimybę bendrauti atskiriems universitetams, organizuojant bendras konferencijas ir seminarus, išleisti savo kūrybos leidinius, padėti sunkiai besiverčiančioms šeimoms, mokytis savanorystės, organizuoti sveikatingumo stovyklas neįgaliesiems ir kt.

Projekto sklaida:
 

Tarptautinis GRUNDTVIG senjorų savanorystės projektas Nr. LLP-GRU-SP-2012-LT-00003 „Nė dienos be veiklos“
Lifelong learning programme GRUNDTVING Senior Volunteering Project  No. LLP-GRU-SP-2012-LT-00003 „Active every day“ .
 Projekto dalyviai: Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (Lietuva) ir  Ferraros Socialinės veiklos savanorių tarnybos centras (Italija).
Participants: Medardas Cobotas Third Age University (Lithuania) and Agire sociale – Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara (Italy).
Projekto tikslas - Savanorišku neatlyginamu darbu prisidėti puoselėjant natūralios gamtos infrastruktūros objektus Lietuvoje ir Italijoje. Nevyriausybinės organizacijos MČTAU (Lietuva) ir ASC (Italija) Grundtving šio projekto dėka įgijo tarptautinio bendradarbiavimo patirtį, įtraukė senjorus į aktyvią visuomenei naudingą veiklą, dirbo kartu su jaunesniąja karta.
Objectives and results - Volunteering without pay in fostering natural environment of infrastructural areas in Lithuania and Italy. Each senior applying the method „Do and learn“ will acquire experience in volunteering, improve their personal, linguistic, social intercultural, etc., skills and abilities. Informal acquaintance with culture, traditions and people of other countries of ES will increase self-confidence of the seniors, they will feel more useful for the society and will pursue to stay longer active members of the multicultural Europe. MCTAU (Lithuania) and ASC (Italy), governmental organizations, while participating in the Grundtvig Senior Volunteering Project will acquire experience in international cooperation in joint activities of younger and older generation involving the seniors in activities useful for the society.

Projekto sklaida. Project dissemination:
 

Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Aktyvus gyvenimas ir sveikata“.
Projekto metu buvo siekiama ugdyti pagyvenusių žmonių sveiką gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą, subalansuotą mitybą, saugų elgesį, asmens higieną, socialinės atskirties mažinimą, sveiką gyvenseną ir sielos harmoniją.


Vilniaus miesto savivaldybės kultūros rėmimo programų  Kultūros paveldo projektas „Mums brangu ne tai, kas brangiai kainuoja...“
Kultūrinių mainų  su kitais respublikos regionais projekto metu mokėmės įvertinti  save, ieškojome būdų kaip įgyti pilnavertiškumo jausmą, bendrauti be pykčio, pavydo, melo. Geros emocijos, šypsena, pasakytas ar išgirstas geras žodis – tai vaistai, kurie nieko nekainuoja ir geriausiai gydo.


Gintaro Steponavičiaus paramos fondo projektas „Kuriame ilgalaikę senėjimo kultūrą“.
Projekto tikslas – puoselėti etninę kultūrą ir papročius, pažinti tautines vertybes, saugoti bei perduoti jaunajai kartai vakaronėse, išvykose į etninius šalies regionus, susipažinti su folkloro šviesuoliais miesto ir kaimo vietovėse.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo projektas „Kelias į visavertį ir kokybišką gyvenimą“.
Projekto įgyvendinimo metu buvo skatinama puoselėti vyresnio amžiaus žmonių turiningą ir sveiką gyvenseną, kartų bendradarbiavimą, pilietiškumą, parodyti vyresnio amžiaus žmonių išmintį, privalumus, indėlį į visuomenės gyvenimą.

Vilniaus miesto savivaldybės socialinis projektas nevyriausybinėms organizacijoms "Kelias į aktyvią senatvę". Šis socialinis projektas ugdė senjorų savanorystę, skatino jų aktyvumą ir mobilumą, galimybę integruotis į visuomenę, mažinant socialinę atskirtį tarp kartų ir visuomenėje, kovoti su neigiamais stereotipais dėl amžiaus, mokytis visą gyvenimą, pasirenkant senėjančiam amžiui skirtas sistemas sveikai ir oriai gyventi.

Projekto sklaida:
 
 

Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Jei daina širdy – esame jauni." Pagyvenusių žmonių aktyvinimo ir solidarumo metas buvo organizuotas pirmasis senjorų chorų ir ansamblių festivalis. Renginyje dalyvavo vienuolika chorų ir ansamblių iš visos Lietuvos.
Projekto sklaida:
 
YouTube „Jei daina širdy esame jauni!”. I asis senjorų festivalis
Gintaro Steponavičiaus paramos fondo projektas  „Dalyvauk pats ir pasikviesk draugą.”

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo respublikinis projektas „MČTAU veiklos plėtra ir senjorų mokymosi formų bei metodų tobulinimas“. Projekte dalyvavo dauguma respublikos trečiojo amžiaus universitetų. Jo metu MČTAU savo patirtį perteikė naujai įsikuriantiems universitetams rajonuose ir miesteliuose.

Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos programos projektas „Gyvenimo ruduo“. Šio projekto metu klausytojai buvo supažindinti, kaip stiprinti sveikatą, vykdyti ligų prevenciją, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, kaip atkreipti dėmesį į sveikatą lemiančius veiksnius vyresniame amžiuje.


Gintaro Steponavičiaus paramos fondo projektas „Būti draugais ar turėti draugų“.
Projektas skatino darnios pilietinės visuomenės formavimąsi Lietuvoje.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  projektas „Gyvenimas ilgas, jei jis turiningas“.
Projektas plėtoja vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklą ir skirtas visiems respublikos universitetams – jame dalyvauja  20 trečiojo amžiaus universitetų. Šiuo projektu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija remia trečiojo amžiaus universitetų respublikinius ir vietinius kultūrinius renginius, konferencijas, suvažiavimus, seminarus, pažintines ir edukologines keliones, leidybą. Projektas planuojamas tęsti iki 2015 m.

Mus rasite

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Pamėnkalnio g. 15, 10 kab.
01114 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. (8 5) 260 8310

www.mctau.lt

El.p. mctau.info@gmail.com

Žemėlapis

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas
Pamėnkalnio g. 15, 01114 Vilnius
Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT 457290000001700205

REKTORĖ:
dr. Zita Žebrauskienė
Mob. 8 616 51 274
El.p. zitamctau@gmail.com

REKTORĖS PADĖJĖJA:
Vida Jarašiūnienė
Mob. 8 626 15 686
El. p. mctau.info@gmail.com

 

RUGSĖJO 25 D. 11 VAL. LEU AKTŲ SALĖJE VYKS ANTRASIS ŽINIASKLAIDOS IR MEDIJŲ RAŠTINGUMO PROJEKTO UŽSIĖMIMAS – MALONIAI KVIEČIAME TAPTI ŠIO ĮDOMAUS PROJEKTO DALYVIU. DAUGIAU SKAITYKITE MČTAU NAUJIENOSE